Klik hier om terug te gaan naar de pagina over beschermingsbewind.

Inkomensbeheer/budgetbeheer

Bureau Solide kan u ondersteunen met uw financiële administratie. Daarbij valt te denken aan:

checkhet op orde brengen van uw administratie, waarna u zelf het overzicht weer heeft en vervolgens eventueel de administratie weer zelf ter hand kunt nemen
checkhet betalen van rekeningen
checkhet (langere tijd) overnemen van uw administratie
checkhet opstellen van een budgetplan
checkHet geven van (juridische) adviezen en eventueel doorverwijzen

Uiteraard kan dit naar uw wensen en mogelijkheden ingevuld worden.

 

Deze vorm van dienstverlening dient door cliënt zelf betaald te worden. Daar staat tegenover dat eventuele financiële problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt. Wellicht zijn er zelfs regelingen waar u recht op heeft maar nog geen gebruik van maakt.

 

Bureau Solide kan ook worden ingehuurd door werkgevers voor administratieve dienstverlening aan hun medewerkers. Werkgevers worden veelvuldig geconfronteerd met medewerkers met financiële problemen. Veelal is beslaglegging op het salaris van de werknemer een teken voor de werkgever dat er problemen zijn. Problemen die dusdanig groot kunnen worden dat de werknemer ziek wordt en uitvalt.

Ook denkt Bureau Solide graag mee over preventiemaatregelen. Nog altijd is voorkomen beter dan genezen.

Aangesloten bij:

Onenigheid over geldzaken veroorzaakte veel spanning binnen onze familie en onze relatie raakte hierdoor zeer verstoord. Een professionele inkomensbeheerder is dé oplossing geweest. De financiële besognes belasten nu niet meer onze familierelatie.