Privacy

Bureau Solide moet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) .

In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. Informatie over persoonsgegevens zijn vastgelegd in "Verwerkingsregister"

Beveiliging van uw gegevens

Bureau Solide neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Ook zijn onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  • leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
  • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
  • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
  • gegevens over bankrekeningen en verzekeringen;

Doelen/rechtsgronden van de verwerking van gegevens

Bureau Solide verwerkt gegevens t.b.v. van juist beheer van uw vermogensrechtelijke bestanddelen op grond van beschikking onderbewindstelling

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan juist beheer van uw vermogensrechtelijke bestanddelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Bureau Solide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Wat zijn uw rechten?

a) Om altijd een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn .

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.

Zwolle, 23 mei 2018

Naam Bureau Solide, mevr. J. Hidding

Aangesloten bij: